KATEGORIE

W Zawodach przewidziane są następujące kategorie:

– dzieci – chłopcy i dziewczęta: 4-6 lat, 7-10 lat;

– kategoria retro MTB (kategoria wiekowa open) – zawodnicy biorący udział na rowerze MTB wyprodukowanym poniżej 2000 roku;

– pozostałe kategorie:

Mężczyźni

Wiek

Kobiety

Wiek

żak

11-12 lat (2012-2011 r.)

żakini

11-12 lat (2012-2011 r.)

młodzik

13-14 lat (2010-2009 r.)

młodziczka

13-14 lat (2010-2009 r.)

junior młodszy

15-16 lat (2008-2007 r.)

juniorka młodsza

15-16 lat (2008-2007 r.)

junior

17-19 lat (2006-2004 r.)

juniorka

17-19 lat (2006-2004 r.)

orlik

20-21 lat (2003-2002 r.)

orliczka

20-21 lat (2003-2002 r.)

cyklosport

22-29 lat (2001-1994 r.)

cyklosport

22-29 lat (2001-1994 r.)

masters I

30-39 lat (1993-1984 r.)

masters

30 lat i więcej (1993 r.)

masters II

40 lat i więcej (1983 r.-)

masters

40 lat i więcej (1983 r.-)