HARMONOGRAM

 

UWAGA!!!

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin startu i dekoracji poszczególnych grup wiekowych w zależności od ilości startujących.